Generalforsamling April 2019

10. april 2019

Der er desværre sket en fejl ifm. trykning af indkaldelse til ordinær General forsamling.

Under punkt 4, Indkomne forslag, står der at:

-Bestyrelsen begrunder vedtægtsændring

Se bagsiden af denne indkaldelse samt vedlagte folder fra

Dansk Fjernvarme.

Det er en fejl, vi beklager meget.

Græsted Fjernvarme