Måleraflæsning

20. maj 2018

Måleraflæsning

Græsted Fjernvarme fjernaflæser alle målere i slutningen af maj måned.

Græsted Fjernvarme laver årsopgørelser pr. 31. maj 2018. Derfor bliver din fjernvarmemåler aflæst i slutningen af maj måned. Du skal ikke selv foretage dig noget i denne forbindelse.

Du vil modtage årsopgørelsen ultimo juni 2018, sammen med opkrævningen af 1. aconto-rate for det nye varmeår, som forfalder d. 2. juli 2018.