Måleraflæsning

28. oktober 2019

Måleraflæsning

Græsted Fjernvarme fjernaflæser alle målere i slutningen af maj måned.

Græsted Fjernvarme laver årsopgørelser pr. 31. december 2019. Derfor bliver din fjernvarmemåler aflæst i medio af december måned. Du skal ikke selv foretage dig noget i denne forbindelse.

Du vil modtage årsopgørelsen for 2019, sammen med opkrævningen af 1. aconto-rate for det nye varmeår, som forfalder februar 2020.