Ændring af tidspunkt for årsopgørelses!

20. juni 2018

Som følge af lovændring ændrer Græsted Fjernvarme regnskabsperiode.

Fra 1. januar 2019 følger regnskabet kalenderåret.

Samtidig med ændringen af regnskabsåret har bestyrelsen besluttet at ændre acontobetalingerne for 2019 og fremover, til at forfalde kvartalsvis i h.h.v. februar, maj, august og november måned.