Ændring af tidspunkt for årsopgørelses!

20. juni 2018

Som følge af lovændring ændrer Græsted Fjernvarme regnskabsperiode.

Fra 1. januar 2019 følger regnskabet kalenderåret.

Det betyder at de nye acontobetalinger i juli, august, september, oktober og november er beregnet på basis af budgetteret varmeforbrug i perioden 1/6 – 31/12-18.

Samtidig med ændringen af regnskabsåret har bestyrelsen besluttet at ændre acontobetalingerne for 2019 og fremover, til at forfalde kvartalsvis i h.h.v. februar, maj, august og november måned.