Varsling af prisstigninger for 2023

20. september 2022

Ved gennemgang af budget for 2023, viser det at din varmepris stiger i 2023.
Den variable takst stiger fra 550 kr. pr. MWH til 740 kr. pr. MWH.
For et standardhus på 130 kvm bliver den årlige pris ca. 19.002 kr., hvilket er en stigning på 22,1 procent.
For en standard lejlighed på 75 kvm bliver den årlige pris ca. 14.661 kr., hvilket er en stigning på 24,1 procent.
Den primære årsag til stigningerne er, at flisen stiger med 63,5 procent pr. 01.01.2023 i forhold til den 01.01.22.