Ændring af tidspunkt for betalingsterminer

28. oktober 2019

Betalingsterminerne bliver omlagt fra 2020. Årsagen er den tvungne ændring af årsregnskabet, der har betydet, at Fjernvarmen med de værende terminer har problemer med likviditeten først på året.

 Januar kvartal opkræves den 1. februar, hvor der samtidig afregnes for evt. mer- eller mindreforbrug.

Resten af 2020 opkræves den første hverdag i kvartalet (1.4., 1.7., 1.10.)

Fra 2021 opkræves 1. hverdag i kvartalet, og afregning for mer- eller mindreforbrug sker med april opkrævningen.