Teknik/principtegninger

Specielt vedr. principtegninger

Priciptegningerne er til brug for fjernvarmeinstallationer ved Græsted Fjernvarme.

Vi gør opmærksom på at opvarmning af brugsvand skal ske med en varmtvandsbeholder der er monteret før trykdifferensregulatoren. Således at beholderen får det direkte tryk fra fjernvarmen.

I indirekte anlæg med varmeveksler for radiator og/eller gulvvarmeanlæg skal trykdifferensregulatoren monteres over styringsventilen for veksleren. Således at veksleren får direkte tryk fra fjernvarmen.

Vi henviser i øvrigt til vores Almindelige bestemmelser og Tekniske bestemmelser.

//